Hur hanterar jag dina personuppgifter? GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Fotograf Lisa Wiksrand är ansvarig för den information Fotografen bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer och används på följande sätt: Jag använder externa hårddiskar för att lagra bilder och extern server för att lagra fakturauppgifter i kundregister (Visma E-ekomini) All information lagras på en säker hårddisk/server med syfte att:
  • Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem
  • Publicera bilderna på min egna hemsida och sociala medier för att visa mina jobb
  • Skicka faktura via e-post eller postDen rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i 7 år efter att jag fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen. Bokföringsuppgifterna delas med min bokföringsfirma, Consulting Partners.Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Vill du veta mer? Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: info@lisawikstrand.com Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2018-05-26.