Roi behövde uppdatera sin hemsida med avslappnade bilder som andades modernitet, luftighet och mycket känsla. Då bilderna behövde kunna användas på så väl webb som i presentationer jobbade jag här med många fria ytor för att kunna lägga text samt att bilderna skulle kunna beskäras för att passa in i olika format och kanaler.

ROI Rekrytering