För Burlövs kommun har jag under flera tillfällen fotograferat i skolmiljö, från förskolan upp till nionde klass och vuxenutbildning. Bilderna ska kunna användas så väl digitalt, i presentationer och i informationsmaterial. Här ville kunden få fram glädjen i skolan, gemenskap med vänner och lärare samt användandet av digitala verktyg.

Burlövs kommun